• Phạm Hữu Huy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0946516006
  • Email:
   huuhuy6006@gmail.com
 • Liêu Hải Kịa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi Ủy viên, Phó Chủ tịch CĐ, Tổ phó
  • Điện thoại:
   0949114034
  • Email:
   haikiavmb@gmail.com
 • Danh Tiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0907039694
  • Email:
   danhtien.thcsvinhmyb@gmail.com
 • Hồ Thế Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0919000549
  • Email:
   hothevinh02@gmail.com
 • Lưu Xuân Phim
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0947750070
  • Email:
   luuxuanphim@gmail.com
 • Tạ Mỹ Tiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0918452546
  • Email:
   tien.vinhmyb@gmail.com
 • Phạm Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0943150119
  • Email:
   thailuongbui@gmail.com
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Tháng 08 : 10
Năm 2021 : 5.828
Video Clip
Văn bản mới